Проследи пратка

 Security code
УСЛУГИ


ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПРЕСНИ
   ДОСТАВКИ


НАЦИОНАЛНИ ЕКСПРЕСНИ
   ДОСТАВКИ


ЕКСПРЕСЕН ВНОС

СЪВЕТ ПРИ ОПАКОВАНЕ

СУХOПЪТЕН ТРАНСПОРТ

СПЕЦИАЛНА ОБРАБОТКА

СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ

ВРЕМЕВО-КРИТИЧНИ УСЛУГИ
1. Честност
2. Посрещане нуждите на нашите клиенти
3. Поемане на предизвикателства и усъвършенстване във всичко, което правим
4. Работа в екип
5. Качеството на нашите услуги се измерва чрез нашият успех
6. Отговорно отношение към нашите клиенти